Captura

Unha resposta desde e para Galicia


O Grupo de Traballo de Economía realizou unha completa diagnose da realidade económica diferencial de Galicia, e esbozou unhas liñas principais de actuación en política económica. Un informe que pode ser fundamental á hora de establecer un programa de mínimos para o que debería ser unha candidatura galega de Unidade Popular, e tamén a base dun programa de Goberno para Galicia.

Ver e descargar